Rechten van autobus- en touringcarpassagiers

Rechten van autobus- en touringcarpassagiers

Passagiers, met inbegrip van personen met een handicap of beperkte mobiliteit, die per autobus of touringcar reizen, hebben dezelfde rechten ongeacht waar ze in de Europese Unie (EU) reizen. Deze rechten, met inbegrip van het recht op informatie of vergoeding in geval van vertraging of annulering, zijn een aanvulling op soortgelijke rechten voor passagiers die over zee of binnenwateren reizen en trein- en luchtreizigers.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004

SAMENVATTING

Passagiers, met inbegrip van personen met een handicap of beperkte mobiliteit, die per autobus of touringcar reizen, hebben dezelfde rechten ongeacht waar ze in de Europese Unie (EU) reizen. Deze rechten, met inbegrip van het recht op informatie of vergoeding in geval van vertraging of annulering, zijn een aanvulling op soortgelijke rechten voor passagiers die over zee of binnenwateren reizen en trein- en luchtreizigers.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In deze verordening staan regels voor vervoer per autobus- en touringcar met betrekking tot geregelde vervoersdiensten* voor passagiers die over afstanden van meer dan 250 km binnen de EU reizen. Sommige bepalingen hebben betrekking op alle diensten, met inbegrip van diensten voor een kortere afstand.

KERNPUNTEN

Ten aanzien van langeafstandsdiensten, d.w.z. van meer dan 250 km, voorziet de verordening:

in geval van annulering of vertraging van meer dan 90 minuten voor een reis van meer dan drie uur, in adequate bijstand, bijv. hapjes, maaltijden, tot twee hotelovernachtingen; —

in de garantie op terugbetaling of vervoer langs een andere route in gevallen van overboeking of annulering of na een vertraging van meer dan 120 minuten na het verwachte tijdstip van vertrek; —

in vergoeding van 50 % van de prijs van het vervoerbewijs na een vertraging van meer dan 120 minuten na het verwachte tijdstip van vertrek, annulering van een reis en wanneer de vervoerder de passagiers geen terugbetaling of vervoer langs een andere route aanbiedt; —

in informatie wanneer de dienst wordt geannuleerd of het vertrek vertraging oploopt; —

in de bescherming van passagiers in geval van letsel, verlies of beschadiging veroorzaakt door verkeersongevallen en/of vergoeding wegens overlijden; —

in kosteloze specifieke bijstand voor personen met een handicap of personen met beperkte mobiliteit zowel in de terminals als in het voertuig en, waar nodig, gratis vervoer voor begeleiders. Bovendien voorziet de verordening voor afstanden van minder dan 250 km in:

een verbod op discriminatie op grond van nationaliteit, met betrekking tot prijzen en contractvoorwaarden voor passagiers; —

een niet-discriminerende behandeling van personen met een handicap of personen met beperkte mobiliteit en een financiële vergoeding voor verlies van en de schade aan hun mobiliteitshulpmiddelen bij een ongeval; —

minimumvoorschriften inzake reisinformatie voor alle passagiers voor en tijdens de reis, alsook algemene informatie over hun rechten in terminals en online; —

een klachtenbehandelingsmechanisme opgericht door de vervoerders en beschikbaar voor alle passagiers; —

onafhankelijke nationale organen in elk EU-land met de taak de verordening te handhaven en, waar van toepassing, sancties op te leggen. De verordening voorziet in mogelijke vrijstellingen voor binnenlands geregeld vervoer en voor geregeld vervoer waarvan een aanzienlijke deel buiten de EU wordt uitgevoerd.

VANAF WANNEER TREEDT DEZE VERORDENING IN WERKING?

Vanaf 1 maart 2013.

ACHTERGROND

Website van de Europese Commissie over de rechten van bus- en touringcarpassagiers

KERNBEGRIPPEN

*Geregelde vervoersdiensten: gewone bus- en touringcardiensten die passagiers langs bepaalde trajecten vervoeren met vooraf bepaalde opstap-/halteplaatsen.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 181/2011

20.3.2011

-

PB L 55 van 28.2.2011, blz. 1-12

Laatste wijziging: 27.08.2015